Oillan

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność działania u osób z alergicznymi chorobami skóry potwierdzone:

  • w badaniach dermatologicznych prowadzonych pod nadzorem zespołu lekarzy klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (uczestnicy badania: min. 20 osób, w tym 50% alergików)
  • w testach aplikacyjnych potwierdzających skuteczność zrealizowanych w niezależnych Instytutach Badawczych (uczestnicy badania: min. 20 osób, w tym 100% alergików)

Wystąpienie jakiejkolwiek reakcji alergicznej u jakiegokolwiek uczestnika skutkuje modyfikacją składu preparatu i ponownym przeprowadzeniem procedury badania w celu uzyskania maksymalnego bezpieczeństwa alergologicznego.

Informacje dotyczące wieku stosowania znajdują się w opisach poszczególnych produktów.

© 2023 Oceanic S.A. Projekt: [ zjednoczenie.com ]

mail: oillan@oillan.eu
Infolinia: 801 555 020

OCEANIC SA
ul. Łokietka 58, 81-736 Sopot